11:36 26 Octombrie 2020
În direct
 • EUR20.20
 • USD17.05
 • RUB0.22
 • RON4.14
 • UAH0.60
  EDUCAȚIE
  Sa primesc un link scurt
  216 0 0

  Guvernul a aprobat, în ședință, Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea articolului 58 din Legea Educației Naționale.

  BUCUREȘTI, 15 oct – Sputnik. Schimbări pentru elevi și preșcolari, adoptate în ședință de Guvernul României: prin Legea 186/2020 pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 au fost aprobate o serie de măsuri pentru activitățile educaționale de tip ”școală după școală”.

  Mai exact, unitățile de învățământ, prin decizia consiliilor de administrație pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs prin programe Școala după școală.

  Preșcolarii și elevii din ciclul primar pot opta pentru tichete educaționale în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul Școală după școală. Valoarea tichetelor educaționale este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil.

  Tichetele educaționale sunt bonuri de valoare destinate exclusiv acoperirii parțiale sau integrale a costurilor aferente programului Școală după școală. Tichetele educaționale nu sunt transferabile altor persoane, iar utilizarea lor în alte scopuri îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii. Tichetele educaționale se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor.

  Finanțarea acordării tichetelor educaționale se face din bugetul de stat. Achiziția tichetelor educaționale se realizează de către Ministrul Educației și Cercetării și se distribuie către unitățile școlare la care sunt înscriși copiii.

  Normele de aplicare se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Legea intră în vigoare începând cu anul școlar 2020-2021.

  Vorbim despre un efort bugetar de aproximativ 3,8 mld lei/an pentru un număr de 1.280.000 de beneficiari și o valoare a tichetului educațional de 400 lei/beneficiar/lună, dar și datorită faptului că pentru o parte dintre beneficiari, respectiv pentru preșcolari activitățile de tip ”școală după școală” nu sunt potrivite cu profilul nevoilor de activități educaționale necesare formării competențelor educaționale.

  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea articolului 58 din Legea Educației Naționale.

  Astfel, unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, își pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe ”Școala după școală” dacă dispun de infrastructura și de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe. Elevii până în clasa a IV-a inclusiv pot opta pentru obținerea tichetelor pentru educație pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul ”Școala după școală”.

  Statul finanțează, în limita sumelor alocate cu această destinație, programul ”Școala după școală” pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv, ai căror părinți, reprezentanți legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită în scris acest serviciu, prin tichete pentru educație pe suport electronic a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referință și este de 0.8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul ”Școala după școală”.

  Prin excepție de la prevederile aliniatului (4), pentru anii școlari 2020 – 2021 și respectiv 2021 – 2022, valoarea tichetelor pentru educație pe suport electronic este de 0,4 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul ”Școala după școală”.

  Normele de aplicare a programului ”Școală după școală” prevăzut la art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, în termen de maxim 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Tematic

  Școală din Capitală, închisă de urgență
  Școală online: ce părinți pot cere zile libere plătite
  Școală luată cu asalt după un zvon despre COVID-19. VIDEO
  Tagurile:
  Guvern, Școală

  Știrile Zilei