00:29 02 Martie 2021
În direct
 • EUR21.04
 • USD17.47
 • RUB0.24
 • RON4.32
 • UAH0.62
  Politică
  Sa primesc un link scurt
  9102

  O ședință de Guvern cu o ordine de zi extrem de încărcată – ci decizii așteptate de mediul de afaceri, plus alte Hotărâri, Ordonanțe, Proiecte, Rapoarte

  BUCUREȘTI, 7 aug - Sputnik. Astăzi, începând cu ora 16.00, va avea loc o ședință de guvern, cu mai multe punte extrem de importante pe ordinea de zi. Prezentăm în continuarea ordinea de zi a ședinței, cu trimiteri la documentele aferente fiecărui punct.

  Menționăm că două puncte atrag atenția în mod deosebit:

  - Proiectul de OUG privind un pachet de măsuri de sprijin pentru angajaţii şi angajatorii care se confruntă cu situaţii de diminuare a contractelor, respectiv a cifrei de afaceri.

  - Proiectul de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi – la care nu se dă nici un  detaliu.

  I. PROIECTE DE LEGI

  1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/LG.pdf

  II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

  1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG.pdf

  Notă: este probabil cel mai așteptat punct de pe ordinea de zi, este inclusă și o relementarea unei măsuri de sprijin pentru revenirea în activitate, sub forma unei scheme de finanţare temporară a angajaţilor care vor avea program redus de muncă.

  2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG.pdf

  III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 – 2020, 2020-2021

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG.pdf

  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-1.pdf

  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-2.pdf

  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXA.pdf

  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-3.pdf

  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, judeţul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-4.pdf

  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 917 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-5.pdf

  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-6.pdf

  9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG-1.pdf

  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHGANEXE.pdf

  11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Casa de Pensii Sectorială

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHGANEXA.pdf

  12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Minisunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-7.pdf

  13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-8.pdf

  14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul IZVORUL ALB - VALEA BANCULUI și a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul NEGRIȘOARA - POIANA NEGRII , judeţul Suceava

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXA-1.pdf

  15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii și actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Protecția Mediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-9.pdf

  16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, județul Tulcea, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții ”Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-10.pdf

  17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Administraţie

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXE.pdf

  Notă: un alt proiect important – la ora actuală activitatea de formare profesională fiind suspendată, până la reorganizarea instituției

  18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-11.pdf

  19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-12.pdf

  20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băcani, judeţul Vaslui

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-13.pdf

  21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Fântânele, judeţul Mureș

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-14.pdf

  22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Borșa, județul Maramureș

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-15.pdf

  23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cut, județul Alba

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-16.pdf

  24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi (fără alte detalii, n.n.)

  IV. MEMORANDUMURI

  1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2020 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2020

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO.pdf

  2. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind contractarea de împrumuturi de la Uniunea Europeană în cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-1.pdf

  3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-2.pdf

  4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Florin Nicolae CREȚ - secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-3.pdf

  5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierii și semnării ”Înțelegerii tehnice între Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcția Controlul Armamentelor și Verificare (DCAV) din România și Statul Major General al Apărării, Direcția Control Armamente și Verificare (UVE), din Regatul Spaniei privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer Deschis al Regatului Spaniei deasupra teritoriului Ucrainei, în anul 2020”

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-4.pdf

  V. INFORMĂRI

  1. Sinteza activității privind modul de pregătire și de efectuare a rechizițiilor de bunuri și a prestărilor de servicii în interes public, la nivel național, în anul 2019

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO.pdf

  2. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020 – 3 august 2020 –

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO-1.pdf

  VI. RAPOARTE

  1. RAPORT de activitate pe anul 2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/RAPORT-.pdf

  VII. PUNCTE DE VEDERE

  1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 21 inițiative legislative

  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/PUNCTEDEVEDERE_compressed-1-1.pdf

  Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>> 
  Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

  Tagurile:
  Agendă, ședință, Guvern

  Știrile Zilei