20:58 17 Iunie 2021
În direct
 • EUR21.47
 • USD17.72
 • RUB0.25
 • RON4.36
 • UAH0.65
  Politică
  Sa primesc un link scurt
  28751

  Guvernul României are pe agenda ședinței de miercuri proiectul de lege care ar interzice cumulul pensiei și salariului în sistemul public pentru persoanele pentru persoanele cu vârstă de pensionare, dar care mai vor să muncească.

  Pe agenda de astăzi a ședinței Guvernului României este proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare în sistemul public de pensii.

  "Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari ai sistemului pensiilor militare de stat să poată exercita opţiunea pentru reîncadrarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu condiţia suspendării plăţii pensiei”, se menționează în proiect.

  De asemenea, se precizează că aceste persoane ar avea posibilitatea să fie reîncadrați în muncă până la vârsta de 70 de ani în instituţii publice și ar fi valabil cu condiţia suspendării plăţii pensiei pe această perioadă.

  „Reîncadrarea pensionarilor se poate realiza până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Având în vedere constrângerile bugetare şi reducerea costurilor suportate din bugetul de stat în privinţa cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislaţiei aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salariul şi o alternativă prin care un angajat din sistemul public poate exercita opţiunea între pensie şi veniturile salariale aferente raportului de muncă. De aceea, în sistemul public, posibilitatea continuării activităţii este însoţită de suspendarea plăţii pensiei", se arată în proiectul de lege citat.

  LG by Victor Ciobanu on Scribd

  Tot pe agenda ședinței Guvernului figurează și următoarele puncte de pe ordinea de zi:

  II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

  1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional, și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-1.pdf

  III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

  1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXE.pdf
  2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-BVC-RNP-2021.pdf
  3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum și pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-20.pdf
  4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și declararea lui ca bun de interes public național
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXA.pdf
  5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.8 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-21.pdf
  6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Regatul Hașemit al Iordaniei semnat la Amman, la 4 aprilie 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-22.pdf
  7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA privind statutul ofițerilor de legătură, semnat la Tampa, la 5 februarie 2021 și la București, la 11 martie 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-23.pdf
  8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-24.pdf
  9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 164282 și ale imobilului cu nr. MF 164280 cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile, reprezentând teren și construcții, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în administrarea Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-25.pdf
  10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)”, precum și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.708/2013
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-26.pdf
  11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, județele Brăila și Tulcea
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-27.pdf
  12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-28.pdf
  13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoașterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-29.pdf
  14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecți şi/sau subprefecți

  IV.    MEMORANDUMURI

  1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Național de Reformă 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-2.pdf
  2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru negocierea și semnarea Acordului de Țară Gazdă (Host Country Agreement) între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, privind organizarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022, respectiv aprobarea unor aspecte organizatorice, ce revin părții române
  Proiectul poate fi consultat la adresa: http://https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-1.pdf

  V.    INFORMĂRI

  1.    INFORMARE privind aprobarea aplicației depuse pentru a solicita suport financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în decontarea unor cheltuieli efectuate de România pentru limitarea efectelor pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-1.pdf

  VI.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

  1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 19 inițiative legislative
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

  Tagurile:
  Guvern, Salarii, pensii

  Știrile Zilei