8 noiembrie 2011, 11:26

Serghiev Posad

Serghiev Posad

Serghiev Posad este un oraş din regiunea Moscova şi este situat la 50 km nord de capitală. Acolo se află Lavra Sfânta Treime, un monument de cultură şi artă care face parte din Patrimoniul Mondial al UNESCO.

Serghiev Posad s-a format ca oraş, „posad”, în urma contopirii satelor care înconjurau vechea mănăstire. El a fost denumit în cinstea lui Serghie de Radonej, fondatorul acestei mănăstiri, care a trăit în sec. XIV şi care este considerat patronul spiritual al Bisericii Ruse. El a intrat în istoria Rusiei nu numai ca fondator al mănăstirii, ci şi ca un susţinător activ al cnejilor moscoviţi, care a promovat ideea pământurilor ruseşti în jurul Moscovei.

Serghiev Posad a fost atât de popular în perioada Rusiei ţariste, încât, în 1862, una din primele căi ferate ale imperiului care a fost construită, ducea în acest oraş. După revoluţia din 1917, timp de 70 de ani, oraşul s-a numit Zagorsk în cinstea unui revoluţionar. În prezent, oraşul poartă denumirea iniţială.

Mult timp, renumita Lavră Sfânta Treime, situată în centrul oraşului, s-a aflat în paragină. În prezent, cupolele sale aurii şi albastre strălucesc după restaurare. În 1337, în pădure, Serghie de Radonej a construit o biserică de lemn în cinstea Sfintei Treimi. Actuala biserică a Sfintei Treimi, principala biserică a mănăstirii şi cea mai veche construcţie care s-a păstrat până în zilele noastre, a fost construită din piatră în 1422. Odată cu ea a început formarea ansamblului arhitectural din jurul mănăstirii. Principala comoară a bisericii Sfintei treimi este iconostasul cu cinci rânduri de icoane. Cele mai multe din ele au fost pictate la începutul sec.XV de Andrei Rubliov.

Până în zilele noastre s-a păstrat planul Lavrei aşa cum a fost conceput de Serghie. Bineînţeles că bisericile, chiliile, trapeza, seminarul au apărut mai târziu. De exemplu, Trapeza în stil baroc a fost construită la sfârşitul sec.XVII în timpul lui Petru cel Mare. La vârsta de 17 ani, el s-a ascuns aici în timpul răscoalei streliţilor şi de sora lui vitregă Sofia, care nu vroia să-i cedeze puterea.

Schitul Ghetsimani este unul din cele mai frumoase locuri din împrejurimile oraşului Serghiev Posad. El datează din sec.XIX. Aici, călugării sihaştri se rugau pentru mântuirea oamenilor. Ei au săpat în stânci chilii şi îşi petreceau acolo zilele, rugându-se în frig şi umezeală. La începutul secolului acest schit era mai popular decât Lavra. Aici au locuit în condiţii foarte severe în jur de 400 de călugări.

La o distanţă de 20 km de Serghiev Posad se află Cascada Izvorul Gremiaci, un loc care trebuie neapărat vizitat. Conform legendei, datorită rugăciunilor lui Serghei de Radonej, din stâncă a izvorât apa. Izvorul Gremiaci, ca şi Lavra Sfânta Treime, sunt locuri de pelerinaj. Toate potecile sunt acoperite cu scânduri de lemn, izvoarele sunt bine amenajate. Către ele duce o scară. Jos, oamenii se pot scălda sau purifica, dacă sunt credincioşi. În centru se află o biserică de lemn sub formă de cruce. Totul este construit în stilul specific arhitecturii nordice ruseşti.

Serghiev Posad era renumit datorită sculpturii în lemn. Aici erau executate caste de lemn şi obiecte de uz casnic din lemn, care se vindeau în întreaga Rusie. Însă cele mai populare sunt jucăriile din Serghiev Posad. Aici s-a născut „matrioşka”, renumită în întreaga lume. Se consideră că săvârşeşti o faptă caritabilă în momentul în care cumperi o jucărie lângă zidurile Lavrei. Însuşi Serghie făcea jucării de lemn pe care le împărţea copiilor.

  •  
    şi distribuie pe