Campania "Pe tricolor e scris unire": cu o floare nu se face "patriotismul românesc"

Vă prezentăm comentariul cititorului nostru, domnul Marian Rădulescu, despre manifestarea patriotismului în zilele noastre cu referire directă la români.

"La începutul lunii noiembrie postul TV Antena 3 a lansat campania "Pe tricolor e scris unire", de fapt un concurs, având ca premiu un steag tricolor semnat de campionul Lucian Bute. Acest premiu va fi înmânat la 1 Decembrie celui care va prezenta un material video sau foto constând în afişarea tricolorului, însoţit de cel mai frumos mesaj. O iniţiativa lăudabilă a Antenei 3, care încearcă o redeşteptare a sentimentului patriotic la români. Va reuşi această iniţiativă? Nu cred, întrucât pentru reînvierea patriotismului românesc trebuie urmaţi mai mulţi paşi, campania pentru steagul roş-galben-albastru fiind doar primul. Care ar fi paşii următori?

Să ne amintim de lecţiile de educaţie cetăţenească, predate încă din şcoala generală. Definiţia patriotismului era: "dragostea faţă de patrie se numeşte patriotism". Ce este patria? Ţara şi naţiunea care o locuieşte. Ţara este teritoriul, cu formele sale de relief, cu ape, vegetaţie, faună, bogăţiile solului şi subsolului plus tot ce au creat oamenii de-a lungul timpului: aşezări urbane şi rurale, capacităţi agricole şi industriale, infrastructură, monumente istorice, obiective strategice şi multe altele. Naţiunea este formată din oamenii care locuiesc în ţară, grupaţi pe popoare sau etnii care trebuie să trăiască în bună înţelegere şi să muncească împreună pentru dezvoltarea ţării şi creşterea nivelului lor de trai. De asemenea, trebuie sa apere cu hotărâre teritoriul şi realizările lor. Idilică această imagine, nu-i aşa? Ce-i drept, imaginea reală a ţărilor de pe această planetă este alta, de multe ori plină de dramatism. Sunt ţări conduse de lideri puternici, iubitori de patrie, susţinuţi de naţiuni unite, care prosperă şi au un cuvânt de spus în lume. De asemenea, sunt ţări conduse de lideri nevolnici, închinaţi unor puteri străine, unde conflictele interne si sărăcia macină naţiunea care este extrem de dezorientată, incapabilă sau fără voinţa de a se apăra, unde resursele sunt luate pe nimic de marile puteri, iar dezmembrarea lor teritorială, daca nu este un fapt împlinit, nu este departe. Situaţia acestor din urma ţări este foarte bine definită într-un psalm din Biblia ortodoxă: "Când oamenii de nimic sunt deasupra, nelegiuiţii mişună pretutindeni". In care din aceste

doua grupe de ţări se află România, dragii mei? Vă las plăcerea răspunsului....

In cele ce urmează, doresc să prezint pe acei români care au făcut dovada că sunt adevăraţi patrioţi. Încep cu sportivii care, prin eforturi supraomeneşti, au obţinut locuri fruntaşe şi medalii la marile competiţii mondiale, făcând să fie arborat tricolorul românesc la cel mai de sus nivel şi să fie cântat cu respect imnul României. Apoi câştigătorii olimpiadelor la matematică, informatică şi alte discipline de vârf, având în ţara lor condiţii precare de pregătire, însă prin munca şi geniul lor reuşesc să obţină locuri fruntaşe şi medalii, implicit dreptul de a-şi perfecţiona studiile la cele mai mari universităţi ale lumii. Şi artiştii români care au obţinut rezultate meritorii, adevăraţi ambasadori ai României în lume, promovând numele ţării şi stabilind legături utile României. Şi nu în ultimul rând, truditorii anonimi ai României, întreprinzătorii particulari, grupaţi sub genericul "IMM" (întreprinderi mici şi mijlocii), români, mulţi dintre ei oameni cu experienţă de muncă şi viaţă, victime ale jafului făcut în industrie. Aceştia au avut curajul aproape nebunesc de a-şi deschide propria afacere, reuşind să creeze locuri de muncă, produse de calitate, căutate pe piaţa internă şi chiar LA EXPORT! Mă refer la adevăratul export (firmă cu capital românesc, folosind cu precădere materii prime şi resurse româneşti, forţa de lucru românească), aducător de valută forte României, precum şi impozite pe profit substanţiale statului. Nu ca în cazul transnaţionalelor, unde singurul beneficiu adus ţării sunt locurile de muncă, plus nişte impozite modice. Dau ca exemple două firme producătoare de ambalaje din hârtie şi carton (una din Bacău şi alta din Bistriţa), cu care am colaborat. Aceste doua firme, cu capital 100% românesc, folosind materie primă aproape integral produsă în ţară, forţa de muncă numai din România, exportau o bună parte din producţia lor din Marea Britanie până în ţările asiatice. Sau un colectiv de tineri entuziaşti al unei firme de software din Cluj, care în urma cu câţiva ani au creat programe pentru guvernul Federaţiei Ruse! Ce exemplu de patriotism poate fi mai bun decât exemplul acestor oameni deosebiţi şi discreţi în acelaşi timp? Iar ca ei mai sunt în România...

Din păcate, toate eforturile acestor oameni pălesc în faţa activităţii distructive a altor oameni, care nu sunt patrioţi, deşi o declară sus şi tare. Mă refer aici la toată clasa politică românească, de la şef de stat până la ultimul politruc. Această clasă, aservită unor puteri străine, a distrus industria şi agricultura acestei ţări, precum şi mare parte din infrastructură. A înstrăinat activele rămase, precum şi bogăţiile naturale pe sume de nimic, a adus la disperare milioane de oameni prin desfiinţarea locurilor de muncă, a redus capacitatea de apărare a ţării la dimensiuni caricaturale, singurii ostaşi români fiind folosiţi exclusiv drept carne de tun în interese străine nouă. Iar, tot la comandă străină, invocând instituţiile „statului de drept" au fost create noi organe de represiune, conduse de oameni numiţi de la Bruxelles sau Washington, plasate sub jurisdicţia Ministerului Public, undeva între interne si justiţie. O disimulare pentru a da imaginea unei "democraţii", folosindu-se metode de coerciţie mult mai rafinate faţă de "măsurile fizice" din vremea fostei Securităţi. Bineînţeles, sunt vizaţi oamenii cu caracter, cu personalitate, care nu sunt de acord cu ce se întâmplă în ţară şi au curaj să-şi spună opinia. Şi, bineînţeles, care au rezistat procedurii de "profilare" a personalităţii, neintegrându-se masei amorfe de oameni. Care procedură a fost aplicată permanent şi în forţă de canalele mass-media aparţinând sau fiind arondate marilor trusturi occidentale. Iar o parte din aceşti oameni „profilaţi", adică ţăranii, amăgiţi de retrocedarea pământului "din moşi-strămoşi", au contribuit activ la distrugerea activelor CAP, IAS, sisteme de irigaţii, staţiuni de mecanizare, furând "de completare" ce a mai rămas după jaful făcut de "marii granguri". Aşa că, scurt şi dur, nivelul tehnologic al agriculturii româneşti a fost dat cu un secol în urmă. Un alt fenomen foarte grav: distrugerea unor mari suprafeţe de pădure, ca urmare a retrocedărilor. Noii proprietari, mânaţi de o patimă dementă, au tăiat în stil barbar mari suprafeţe de pădure, mai ales în Carpaţii Orientali (zonele Covasna, Harghita, Neamţ, Suceava), afectând grav echilibrul natural al zonei. Această molimă s-a manifestat şi în sudul ţării, tăindu-se perdelele de pomi din Bărăgan şi Câmpia Olteniei, urmările viscolelor şi caniculei provocând mari distrugeri şi începutul fenomenului de deşertificare. Cum pot fi denumite toate aceste fapte? Trădare de ţară!

În lozincă se spune: "Pe tricolor e scris unire". Oare aşa să fie? În nici un caz! În ţara unde totul este grupat în clanuri numite "familii" şi "găşti", unde întregi categorii sociale sunt marginalizate şi le sunt blocate drepturi elementare precum cel la muncă şi la o viaţă decentă, nu poate fi vorba de unire! Iar românii nu sunt un popor, ci o populaţie! Nu sunt vorbele mele, ci ale deputatului PSD Mădălin Voicu. Acesta a spus la TV de mai multe ori deschis acest lucru, arătând că egoismul feroce al românilor (fiecare pentru el şi neamul lui) face ca mobilizarea românilor să se producă doar la nivel de gintă, oprindu-se aici. Iar mulţi oameni, care nu pot intra într-un asemenea "clan", fiind total marginalizaţi, practic, fără dreptul de a trăi în ţara unde s-au născut, pleacă unde văd cu ochii, naturalizându-se în ţările în care şi-au găsit adăpost, refuzând să mai ştie că sunt români. Nu credeţi? Există oameni pe care propria ţară i-a călcat în picioare şi, găsindu-şi adăpost undeva în lumea asta mare, declară că acolo este unica lor patrie. Sunt cazuri, mai ales în Canada, SUA, Australia....

Aşadar, mai este mult până la acea unire la care se face referire. Şi până la implementarea patriotismului despre care am vorbit. Este greu de tot să repari tot ceea ce o propagandă dementă şi slugile celor care au iniţiat-o au distrus în această ţară. Greu, dar nu imposibil. Vin şi eu cu o idee: ce ar fi să începem cu una din pildele de căpetenie date de Mântuitor: "Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi"? Că tot suntem un popor creştin? Hai, chiar dacă nu reuşim să ne iubim aproapele ca pe noi înşine, măcar să îl ajutăm, mai ales cu o vorbă bună, să îl sprijinim să obţină de lucru, chiar şi temporar... Îmi aduc aminte cum, la o emisiune la Antena 3 cu mai mulţi invitaţi, s-a citit un mesaj primit de la un bărbat în vârstă de 55 ani, studii superioare, care era refuzat ori de câte ori încerca să se angajeze. Acesta, de disperare, declara că vrea sa moară, dacă se poate prin eutanasiere. La acest mesaj zguduitor, invitaţii (distinşi analişti în floarea vârstei, la 35-40 ani), au dat un răspuns cam în silă: "Nu poate decât sa plece din ţară!" Ce i-ar fi costat daca spuneau acestui om câteva vorbe de încurajare, dacă încercau să-l ajute cu nişte telefoane (sunt totuşi oameni cu relaţii, cu influenţă, au nişte contacte) pentru a-l ajuta să obţină o slujba, cât de modestă? Acel om sigur s-ar fi bucurat că este din nou util, că îşi poate câştiga existenţa, iar distinşii ziarişti ar fi câştigat un plus de imagine şi ar fi putut face răspicat apeluri la unire!

În concluzie, stimaţi ziarişti de la Antena 3, acţiunea voastră, demnă de toată lauda, va avea succes dacă voi înşivă veţi da acest exemplu: IUBEŞTE-ŢI APROAPELE!"