12 septembrie 2013, 15:43

Lecţia 1: Salut!

Lecţia 1: Salut!

УРО́К 1: ПРИВЕ́Т!

LECŢIA 1: SALUT!

Conţinutul lecţiei:

- primele cuvinte în limba rusă

- salutul

- pronumele personale

Но́вые слова́ – Cuvinte noi

La începutul fiecărei lecţii vom prezenta o listă de cuvinte noi. Încercaţi să le reţineţi. Fiţi atenţi la pronunţie şi încercaţi să repetaţi ceea ce auziţi. Vom începe cu salutul în limba rusă şi alte câteva cuvinte de bază.

 

Audio:

Descarcă audio

 

1.Приве́т! – Salut!

2.До́брое у́тро! – Bună dimineaţa!

3.До́брый день! – Bună ziua!

4.До́брый ве́чер! – Bună seara!

5.то́же – de asemenea

6.о́чень – foarte

7.Как дела́? – Ce faci? Ce faceţi? (Traducere mot-a-mot: Cum îţi/vă merg treburile?)

8.Как у тебя́ дела́? – Ce faci (tu)?

9.Как у вас дела́? – Ce faceţi (voi/dvs.)?

10. А у тебя́? / А у вас? – Dar tu? Dar voi/dvs.?

11. хорошо́ – bine

12. пока́ – pa

13. я – eu

14. ты – tu

15. он / она́ / оно́ – el/ea/forma de neutru a pronumelui personal pers. a III-a

16. мы – noi

17. вы – voi/dumneavoastră

18. они́ – ei/ele

 

Диало́ги - Dialoguri

A venit momentul să conversăm. După ce am parcurs vocabularul, vom asculta o serie de dialoguri, care includ cuvintele învăţate. Această secţiune trebuie completată prin citirea regulilor de gramatică pe care le găsiţi mai jos. Ascultaţi cu atenţie fiecare dialog de cel puţin două ori. Prima dată citiţi în timp ce ascultaţi. A doua oară încercaţi să înţelegeţi ceea ce auziţi fără să citiţi textul scris.

 

Audio:

Descarcă audio

 

Диало́г 1 (оди́н):

- Приве́т, Анто́н!

- Приве́т, Ка́тя!

- Как дела́?

- Хорошо́. А у тебя́?

- То́же хорошо́.

- Пока́!

- Пока́!

 

- Salut, Anton!

- Salut, Katia!

- Ce faci?

- Bine. Dar tu?

- De asemenea, bine. (Şi eu fac bine.)

- Pa!

- Pa!

 

Audio:

Descarcă audio

 

Диало́г 2 (два):

- До́брый ве́чер, Та́ня!

- До́брый ве́чер, Серге́й! Как у вас дела́?

- О́чень хорошо́. А у вас?

- То́же хорошо́. Пока́!

- Пока́!

 

- Bună seara, Tania!

- Bună seara, Serghei! Ce faceţi?

- Foarte bine. Dar dumneavoastră?

- De asemenea, bine. Pa!

- Pa!

 

Audio:

Descarcă audio

 

Диало́г 3 (три):

- До́брый день! Я Ива́н. А вы?

- До́брый день! Я Лари́са. Как дела́?

- Хорошо́. А у вас?

- То́же хорошо́.

 

- Bună ziua! Eu sunt Ivan.

- Bună ziua! Eu sunt Larisa. Ce faceţi?

- Bine. Dar dumneavoastră?

- De asemenea, bine.

 

Грамма́тика - Gramatică

Am ajuns la partea teoretică a lecţiei. În fiecare lecţie vom oferi scurte explicaţii gramaticale şi câteva recomandări pentru a putea înţelege mai bine dialogurile.

Verbul быть (a fi)

În limba rusă, verbul „быть” la timpul prezent se omite, el subînţelegându-se. (Se foloseşte la timpul trecut şi viitor.) Exemple:

Я Иван. Eu sunt Ivan.

Ты Катя? Tu eşti Katia?

Cuvânt cu cuvânt, sintagmele înseamnă „Eu Ivan”, „Tu Katia”, deoarece nu există nici un verb. Pentru străini, poate părea straniu la început, dar o să vă obişnuiţi repede cu această particularitate a limbii ruse.

Pronume personale

Я - eu

Ты - tu

Он, она́, оно́ (se citeşte on, ona, ono) - el, ea, forma de neutru

мы - noi

вы - voi, dumneavoastră

Они´ (se citeşte ani) - ei, ele

 

În limba rusă pronumele personal la persoana a III-a singular are forme pentru toate genurile (feminin, masculin şi neutru). La plural, spre deosebire de limba română, se foloseşte o singură formă „они" pentru toate genurile.

„Вы" este folosit atunci când este vorba de mai multe persoane sau ca formulă de politeţe.
Într-o scrisoare formală, pronumele „Вы" se scrie cu majuscule, atunci când ne adresăm unei persoane (sau mai multor persoane) în termeni formali.

Curs realizat de echipa www.rusogratis.com

  •  
    şi distribuie pe
11 octombrie 2013, 17:01
16 octombrie 2013, 19:40
23 octombrie 2013, 18:37
7 octombrie 2013, 15:15