19 septembrie 2013, 18:40

Lecţia 3: El este prietenul meu

Lecţia 3: El este prietenul meu

УРО́К 3: Э́ТО МОЙ ДРУГ

LECŢIA 3: EL ESTE PRIETENUL MEU

Conţinutul lecţiei:

- genurile

- pronumele şi adjectivele posesive

- folosirea patronimicului în limba rusă

Puţin câte puţin începem să învăţăm noi cuvinte. În această lecţie vom învăţa cum să ne adresăm politicos unei persoane şi cum să purtăm o conversaţie simplă cu un prieten.

Но́вые слова́

Audio:

Descarcă audio

1. Как ва́ше и́мя? – Care este numele dvs.?

2. Моё и́мя... – Numele meu este...

3. Как ва́ша фами́лия? – Care este numele dvs. de familie?

4. Моя́ фами́лия... – Numele meu de familie este...

5. Как ва́ше о́тчество? – Care este patronimicul dvs.?

6. Моё о́тчество... – Patronimicul meu este...

7. друг – prieten

8. подру́га – prietenă

9. колле́га – coleg/colegă

10. преподава́тель – profesor

11. Что э́то? – Ce este acesta/aceasta?

12. Кто э́то? – Cine este acesta/aceasta?

13. Э́то мой друг – Acesta este prietenul meu.

14. Э́то моя подру́га – Aceasta este prietena mea.

Диало́ги

Ascultând dialogurile următoare, veţi observa că folosim cuvinte din lecţiile anterioare. Însă conversaţiile sunt puţin mai complicate. Nu pierdeţi din vedere lecţiile anterioare şi repetaţi mereu cuvintele învăţate.

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 1 (оди́н):

- Здра́вствуйте! Я ваш преподава́тель. Меня́ зову́т Алекса́ндр Никола́евич.

- О́чень прия́тно! А как ва́ша фами́лия?

- Моя́ фами́лия - Рома́нов. А как вас зову́т?

- А меня́ зову́т Ната́ша. Моя́ фами́лия - Па́влова.

- О́чень прия́тно, Ната́ша!

 

- Bună ziua! Eu sunt profesorul dvs. Mă cheamă Aleksandr Nikolaevici.

- Îmi pare bine! Care este numele dvs. de familie?

- Numele meu de familie este Romanov. Pe dvs. cum vă cheamă?

- Pe mine mă cheamă Nataşa. Numele meu de familie este Pavlova.

- Îmi pare bine, Nataşa!

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 2 (два):

- Са́ша, э́то твой друг?

- Да, э́то мой друг.

- А как его́ зову́т?

- Его́ зову́т Никола́й. А э́то твоя́ подру́га? Как её зову́т?

- Да, э́то моя́ подру́га. Её зову́т Ла́ура.

 

- Saşa, acesta este prietenul tău?

- Da, acesta este prietenul meu.

- Cum îl cheamă?

- Îl cheamă Nikolai. Iar aceasta este prietena ta? Cum o cheamă?

- Da, aceasta este prietena mea. O cheamă Laura.

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 3 (три):

- Ната́ша, э́то мой колле́га. Его́ зову́т Анто́н.

- О́чень прия́тно! Анто́н, а как ва́ша фами́лия?

- Моя́ фами́лия – Петро́в.

- А о́тчество?

- Моё о́тчество – Ива́нович. Я Анто́н Ива́нович Петро́в.

 

- Nataşa, acesta este colegul meu. Pe el îl cheamă Anton.

- Îmi pare bine! Anton, care este numele dumneavoastră de familie?

- Numele meu de familie este Petrov.

- Dar patronimicul?

- Patronimicul meu este Ivanovici. Eu sunt Anton Ivanovici Petrov.

 

Грамма́тика

Genurile

La fel ca şi în limba română, în limba rusă există trei genuri: masculin, feminin şi neutru. Genul substantivelor poate fi determinat uşor după terminaţii, dar mai există şi câteva excepţii.

Regulile generale sunt următoarele:

- substantivele care se termină în consoană (друг - prieten), în -й (I scurt – музей - muzeu), consoană muiată (день - zi) sunt de genul masculin

- substantivele care se termină în –a (подруга - prietenă), –я (фамилия – nume de familie) sau consoană muiată (дверь - uşă) sunt de genul feminin

- substantivele care se termină în –о (окно - fereastră), -е (море - mare), -мя (имя - nume)

Pronumele şi adjectivele posesive

Pronumele posesiv în limba rusă îşi schimbă forma în funcţie de genul substantivului pe care îl determină. Astfel avem următoarele forme:

Audio:

Descarcă audio

Masculin: мой (al meu), твой (al tău), наш (al nostru), ваш (al vostru, al dvs.)

Feminin моя́ (a mea), твоя́ (a ta), ва́ша (a voastră, a dvs.), на́ша (a noastră)

Neutru моё (al meu), твоё (al tău), ва́ше (al nostru), на́ше (al vostru, al dvs.)

Plural мои́ (ai noştri, ale noastre), твои́ (ai tăi, ale tale), ва́ши (ai voştri, dvs., ale voastre, dvs.), на́ши (ai noştri, ale noastre)

Exemple: мой дру́г (prietenul meu), твоя́ подру́га (prietena ta), ва́ше и́мя (numele vostru, dvs.)

Folosirea numelor patronimice

În Rusia, fiecare persoană are un prenume (и́мя), un nume de familie (фами́лия) şi un patronimic (о́тчество). Ex: nume de femeie – А́нна Андре́евна Ахма́това (Anna Andreevna Ahmatova), nume de bărbat - Ива́н Ива́нович Си́доров (Ivan Ivanovici Sidorov).

Patronimicul se formează întotdeauna de la prenumele tatălui cu ajutorul sufixelor. În exemplele de mai sus pe tatăl Annei Andreevna Ahmatova îl cheamă Andrei Ahmatov, iar pe tatăl lui Ivan Ivanovici Sidorov – Ivan Sidorov.

În limba rusă, patronimicul are un rol important în formulele de adresare. Dacă în limba română unei persoane ne adresăm respectuos cu apelativele „domn, doamnă”, în limba rusă adresarea respectuoasă este redată tocmai de patronimic. În primul exemplu de mai sus, în limba română ne-am fi adresat „doamna Ahmatova”, pe când în limba rusă ne adresăm „Anna Andreevna”.

  •  
    şi distribuie pe
7 octombrie 2013, 15:15
11 septembrie 2013, 23:42
12 septembrie 2013, 15:43
16 septembrie 2013, 17:47