1 octombrie 2013, 19:06

Lecţia 6: La universitate

ВУЗ МГУ имени М.В.Ломоносова аудитория студент экзамен

УРО́К 6: Я УЧУ́СЬ В УНИВЕРСИТЕ́ТЕ

LECŢIA 6: EU ÎNVĂŢ LA UNIVERSITATE

Conţinutul lecţiei:

- diferenţa dintre prepoziţiile „в” şi „на”

- pluralul substantivelor

- verbele reflexive

După ce am vorbit despre cazul prepoziţional în lecţia anterioară, vom continua cu mai multe exemple. În plus, vom mai învăţa cuvinte noi pentru a ne îmbogăţi vocabularul.

Но́вые слова́

În această lecţie vom observa o particularitate a pronunţiei vocalei „o” în limba rusă. Atunci când este accentuată, ea se pronunţă ca „o”, când nu este accentuată se pronunţă ca „a”. De aceea, cuvântul „посо́л” (ambasador) se pronunţă „pa-sól” şi nu „po-sól”.

Audio:

Descarcă audio

1.гид – ghid

2.продаве́ц – vânzător

3.по́вар – bucătar

4.официа́нт – chelner

5.официа́нтка – chelneriţă

6.почтальо́н – poştaş, factor poştal

7.посо́л – ambasador

8.университе́т / институ́т – universitate, institut

9.шко́ла – şcoală

10. заво́д – uzină

11. по́чта – poştă, oficiu poştal

12. посо́льство – ambasadă

13. рестора́н – restaurant

14. магази́н – magazin

15. музе́й – muzeu

16. учи́ться –a studia, a învăţa

Диало́ги

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 1 (оди́н):

- Мари́я, а вы рабо́таете и́ли у́читесь?

- Я учу́сь в университе́те и рабо́таю в фи́рме. Я перево́дчик. Сергей, а где вы рабо́таете?

- Я рабо́таю в рестора́не. Я официа́нт. А э́то мой друг Ди́ма.

- А где он рабо́тает?

- Ди́ма - почтальо́н. Он рабо́тает на по́чте.

 

- Maria, dvs. lucraţi sau studiaţi?

- Studiez la universitate şi lucrez la o firmă. Sunt traducătoare. Serghei, dar dvs. unde lucraţi?

- Lucrez la un restaurant. Sunt chelner. Iar acesta este prietenul meu Dima.

- Dar el unde lucrează?

- Dima este factor poştal. El lucrează la poştă.

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 2 (два):

- Катя, э́то твои́ друзья́?

- Да, э́то мои́ друзья́. Э́то моя подру́га Ма́рта. Она́ рабо́тает в посо́льстве. Э́то Стивен. Он у́чится в университе́те. А где ты рабо́таешь?

- Я рабо́таю в магази́не. Я по профе́ссии продаве́ц. А э́то мои́ бра́тья Анто́н и Са́ша.

- Твои́ бра́тья рабо́тают и́ли у́чатся?

- Мой брат Са́ша у́чится в шко́ле, а мой брат Анто́н рабо́тает. Он рабо́тает на заво́де.

 

- Katia, aceştia sunt prietenii tăi?

- Da, aceştia sunt prietenii mei. Aceasta este prietena mea Marta. Ea lucrează la ambasadă. Acesta este Steven. El învaţă la universitate. Dar tu unde lucrezi?

- Eu lucrez la un magazin. Sunt de profesie vânzător. Iar aceştia sunt fraţii mei Anton şi Saşa.

- Fraţii tăi lucrează sau studiază?

- Fratele meu Saşa studiază la şcoală (merge la şcoală), iar fratele meu Anton lucrează. El lucrează la o uzină.

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 3 (три):

- Дава́йте познако́мимся. Меня́ зову́т Мо́ника.

- О́чень прия́тно. А меня́ зову́т Сти́вен.

- Сти́вен, кто вы по профе́ссии?

- Я гид. Я рабо́таю в музе́е. А вы?

- Я по́вар. Я рабо́таю в рестора́не.

- Мо́ника, а кто э́то?

- Э́то на́ши друзья́. Их зову́т Хуа́н и Мари́я. Хуа́н рабо́тает в университе́те. Он преподава́тель. А Мари́я рабо́тает в посо́льстве.

 

- Haideţi să facem cunoştinţă. Pe mine mă cheamă Monica.

- Îmi pare bine. Pe mine mă cheamă Steven.

- Steven, ce profesie aveţi?

- Sunt ghid. Lucrez la un muzeu. Dar dvs.?

- Sunt bucătar. Lucrez la restaurant.

- Monica cine sunt ei?

- Sunt prietenii noştri. Îi cheamă Juan şi Maria. Juan lucrează la o universitate. El este profesor. Iar Maria lucrează la ambasadă.

 

Грамма́тика

Diferenţa dintre prepoziţiile „в” şi „на”

În această lecţie am întâlnit din nou cazul prepoziţional. Pe lângă prepoziţia „в” am întâlnit şi prepoziţia „на”. Regula generală este următoarea:

- „в” se foloseşte cu sensul de „în interior”. În română are echivalentul „în” sau „la”.

- „на” se foloseşte cu sensul de „pe suprafaţă”. În română se poate traduce prin „pe” sau „la”.

De menţionat că există excepţii de la această regulă.

 

Pluralul substantivelor

În general, în limba rusă pluralul se formează cu ajutorul terminaţiilor:

„и” - la substantivele masculine terminate în -й, substantivele feminine şi masculine terminate în consoană muiată -ь, substantivele feminine terminate în -я, şi la substantivele masculine şi feminine cu tema în К, Г, Х, Ш, Щ, Ж, Ч. Ex. : врач-врачи́ (medic-medici).

„ы” - la substantivele masculine terminate în consoană dură şi
la substantivele feminine terminate în –a. Ex: у́лица-у́лицы (stradă-străzi)

„а” - la substantivele neutre cu terminaţia –o. Ex.: окно́-о́кна (fereastră-ferestre)

„я” - la substantivele neutre cu terminaţia –e. Ex.: мо́ре-моря́ (mare-mări)

Există şi forme neregulate de plural. În această lecţie vom prezenta două:

друг (prieten) - друзья́ (prieteni)

брат (frate) - бра́тья (fraţi)

 

Verbele reflexive

Aceste verbe exprimă o acţiune al cărei rezultat se răsfrânge asupra celui ce o săvârşeşte, cu alte cuvinte, subiectul este în acelaşi timp şi obiect al acţiunii. Dacă în limba română verbele reflexive sunt însoţite de pronumele reflexive (a se spăla), care îşi schimbă forma (mă spăl, te speli…) în funcţie de persoană, în limba rusă, verbele reflexive pot fi recunoscute după terminaţia „-ся”. Nu întotdeauna verbelor reflexive ruseşti le corespund verbele reflexive româneşti. Este şi cazul verbului pe care îl vom învăţa astăzi: „учи́ться” (a învăţa, a studia).

Audio:

Descarcă audio

учи́ться

я учу́сь

ты у́чишься

он, она у́чится

мы у́чимся

вы у́читесь

они у́чатся

 

a învăţa

eu învăţ

tu înveţi

el, ea învaţă

noi învăţăm

voi, dvs. învăţaţi

ei, ele învaţă

  •  
    şi distribuie pe
11 septembrie 2013, 23:42
12 septembrie 2013, 15:43
16 septembrie 2013, 17:47
19 septembrie 2013, 18:40