16 octombrie 2013, 19:40

Lecţia 9: Vorbesc ruseşte

русский язык образование обучение учебник

УРО́К 9: Я ГОВОРЮ́ ПО-РУ́ССКИ

LECŢIA 9: EU VORBESC RUSEŞTE

Conţinutul lecţiei:

- repetarea finală a verbelor

În această lecţie ne vom concentra mai mult pe conjugarea verbelor. Vom conjuga împreună patru verbe la prezent şi la trecut. De asemenea, vom învăţa cuvinte şi fraze noi.

Но́вые слова́

După cum vedeţi din lista de cuvinte, verbele în limba rusă sunt uşor de recunoscut după terminaţia - ть la infinitiv.

Audio:

Descarcă audio

1.говори́ть – a vorbi

2.чита́ть – a citi

3.писа́ть – a scrie

4.понима́ть – a înţelege

5.ничего́ – nimic

6.коне́чно – fireşte, desigur

7.Вы говори́те по-ру́сски? – Vorbiţi limba rusă (mot-a-mot – Vorbiţi ruseşte)?

8.Вы говори́те по-англи́йски? – Vorbiţi limba engleză?

9.Да, я говорю́ по-ру́сски. – Da, vorbesc limba rusă.

10. Да, я говорю́ по-англи́йски. – Da, vorbesc limba engleză.

11. Да, я говорю́ по-испа́нски. – Da, vorbesc limba spaniolă.

12. Я немно́го говорю́ по-ру́сски. – Vorbesc puţin în rusă.

13. Я пло́хо говорю́ по-ру́сски. – Vorbesc prost limba rusă.

14. Вы отли́чно говори́те по-ру́сски. – Voi (dvs.) vorbiţi excelent în limba rusă.

15. Я говорю́ по-румы́нски. – Eu vorbesc româna.

 

Диало́ги

Fiţi atenţi la verbe. În dialogurile de mai jos se folosesc diferite verbe la trecut şi prezent. Dacă aveţi probleme cu înţelegerea lor, repetaţi gramatica din lecţiile anterioare.

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 1 (оди́н):

- Са́ша, вы говори́те по-ру́сски?

- Коне́чно, я говорю́ по-ру́сски. По национа́льности я ру́сский. А вы италья́нка?

- Нет, я не италья́нка. Я не́мка. Сейча́с я живу́ в Москве́ и учу́сь в университе́те.

- Вы отли́чно говори́те по-ру́сски!

- Спаси́бо. Са́ша, а вы говори́те по-неме́цки?

- Да, я говорю́ по-неме́цки, но о́чень пло́хо. Я хорошо́ говорю́ по-испа́нски и немно́го понима́ю по-англи́йски.

 

- Saşa, vorbiţi limba rusă?

- Desigur, vorbesc rusa. Sunt de naţionalitate rusă. Dvs. sunteţi italiancă?

- Nu, nu sunt italiancă. Eu sunt nemţoaică. Acum locuiesc la Moscova şi studiez la universitate.

- Vorbiţi excelent în limba rusă!

- Mulţumesc! Saşa, dvs. vorbiţi germana?

- Da, eu vorbesc germana, dar foarte prost. Vorbesc bine spaniola şi înţeleg puţin engleza.

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 2 (два):

- Дава́йте познако́мимся. Меня́ зову́т Сте́фани. По национа́льности я америка́нка.

- Вы отли́чно говори́те по-ру́сски!

- Спаси́бо. Я учу́сь в университе́те и о́чень мно́го чита́ю, пишу́ и говорю́ по-ру́сски.

- А кто э́то?

- Э́то моя́ подру́га Мо́ника. Она́ не́мка.

- Мо́ника то́же говори́т по-ру́сски?

- Ра́ньше она́ говори́ла по-ру́сски о́чень пло́хо и ничего́ не понима́ла, а сейча́с она́ хорошо́ понима́ет и отли́чно говори́т по-ру́сски.

 

- Haideţi să facem cunoştinţă. Mă cheamă Stefany. Sunt de naţionalitate americană.

- Vorbiţi excelent limba rusă!

- Mulţumesc! Studiez la universitate şi citesc foarte mult, scriu şi vorbesc în rusă.

- Dar cine este ea?

- Aceasta este prietena mea Monica. Ea este nemţoaică.

- Şi Monica vorbeşte limba rusă?

- Înainte ea vorbea rusă foarte prost şi nu înţelegea nimic, dar acum ea înţelege bine şi vorbeşte excelent în rusă.

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 3 (три):

- Э́то на́ши друзья́. Их зову́т Хуа́н и Мари́я.

- О́чень прия́тно. А меня́ зову́т Сти́вен. Мари́я, кто вы по национа́льности?

- Мы испа́нцы. Мой муж рабо́тает в университе́те. Он преподава́тель. Его́ студе́нты ру́сские, но они́ отли́чно говоря́т по-испа́нски. Хуа́н не о́чень хорошо́ говори́т по-ру́сски. Сти́вен, кто вы по национа́льности?

- Я америка́нец. Ра́ньше я жил в Чика́го, а сейча́с я живу́ в Москве́. Я пло́хо говорю́ по-ру́сски.

 

- Aceştia sunt prietenii noştri. Îi cheamă Juan şi Maria.

- Îmi pare bine! Pe mine mă cheamă Steven. Maria, ce naţionalitate aveţi?

- Suntem spanioli. Soţul meu lucrează la universitate. El este profesor. Studenţii lui sunt ruşi, însă ei vorbesc excelent limba spaniola. Juan nu vorbeşte foarte bine în rusă. Steven, dvs. ce naţionalitate aveţi?

- Eu sunt american. Înainte am locuit în Chicago, iar acum locuiesc la Moscova. Vorbesc prost limba rusă.

 

Грамма́тика

Patru verbe la prezent şi la trecut

După ce veţi învăţa următoarele patru verbe, veţi înţelege mai bine cum se conjugă verbele în limba rusă la prezent şi trecut. În limba rusă există două tipuri de conjugare, care au terminaţii specifice. Verbul говоритьaparţine celei de-a doua conjugări, iar celelalte trei verbe primei conjugări.

Fireşte, există şi excepţii de la regulă, dar ele sunt prezente în fiecare limbă, deci nu trebuie să vă speriaţi, ci să le luaţi ca atare.

Audio:

Descarcă audio

понима́ть

я понима́ю

ты понима́ешь

он, она́ понима́ет

мы понима́ем

вы понима́ете

они понима́ют

 

a înţelege

eu înţeleg

tu înţelegi

el, ea înţelege

noi înţelegem

voi, dvs. înţelegeţi

ei, ele înţeleg.

Timpul trecut: понима́л (masculin), понима́ла (feminin), понима́ли (plural)

 

Audio:

Descarcă audio

чита́ть

я чита́ю

ты чита́ешь

он, она́ чита́ет

мы чита́ем

вы чита́ете

они чита́ют

 

a citi

eu citesc

tu citeşti

el, ea citeşte

noi citim

voi, dvs. citiţi

ei, ele citesc

Timpul trecut: чита́л (masculin), чита́ла (feminin), чита́ли (plural)

 

Audio:

Descarcă audio

писа́ть

я пишу́

ты пи́шешь

он, она пи́шет

мы пи́шем

вы пи́шете

они́ пи́шут

 

a scrie

eu scriu

tu scrii

el, ea scrie

noi scriem

voi, dvs. scrieţi

ei, ele scriu

Timpul trecut: писа́л (masculin), писа́ла (feminin), писа́ли (plural)

 

Audio:

Descarcă audio

говори́ть

я говорю́

ты говори́шь

он, она говори́т

мы говори́м

вы говори́те

они́ говоря́т

 

a vorbi

eu vorbesc

tu vorbeşti

el, ea vorbeşte

noi vorbim

voi, dvs. vorbiţi

ei, ele vorbesc

Timpul trecut: говори́л (masculin), говори́ла (feminin), говори́ли (plural)

 

Traducerea timpului trecut

În limba rusă există o singură formă de exprimare a timpului trecut, spre deosebire de limba română, unde există mai multe subtipuri. Dar acesta este un avantaj, care vă ajută să exprimaţi mai uşor o acţiune trecută. Să exemplificăm:

Я жил в Чика́го.

Această propoziţie poate fi tradusă în limba română în câteva moduri:

Eu am locuit la Chicago. (perfect compus)

Eu locuiam la Chicago. (imperfect)

Eu locuisem la Chicago. (mai mult ca perfect)

Eu locuii la Chicago. (perfect simplu)

 

Nu vă speriaţi, varianta potrivită o s-o alegeţi foarte uşor în funcţie de context.

  •  
    şi distribuie pe
11 septembrie 2013, 23:42
11 octombrie 2013, 17:01
7 octombrie 2013, 15:15
1 octombrie 2013, 19:06