23 octombrie 2013, 18:37

Lecţia 10: Studiez limba rusă

Lecţia 10: Studiez limba rusă

УРО́К 10: Я ИЗУЧА́Ю РУ́ССКИЙ ЯЗЫ́К

LECŢIA 10: STUDIEZ LIMBA RUSĂ

Am ajuns la ultima lecţie din acest mini-curs de limba rusă. Dar acesta nu este sfârşitul, ci începutul. Sperăm că aceste lecţii v-au ajutat să descoperiţi farmecul limbii şi v-au făcut să doriţi să aprofundaţi în continuare limba rusă.

Но́вые слова́

Puţin câte puţin, lecţie de lecţie, am învăţat 200 de cuvinte ruseşti. Ca de obicei, vă recomandăm să ascultaţi şi să repetaţi cu voce tare toate cuvintele şi frazele din această lecţie.

Audio:

Descarcă audio

1.язы́к – языки́ – limbă – limbi

2.изуча́ть – a studia

3.ду́мать – a crede, a gândi

4.мочь + инфинити́в – a putea + infinitiv

5.Вы мо́жете чита́ть по-ру́сски? –Dvs. puteţi citi în rusă?

6.Я могу́ чита́ть по-ру́сски. – Eu pot citi în rusă.

7.Я не могу́ чита́ть по-ру́сски. – Eu nu pot citi în rusă.

8.Како́й ваш родно́й язы́к? – Care este limba dvs. maternă?

9.Мой родно́й язы́к... – Limba mea maternă este…

10. Мо́жно...? – Se poate? (Pot?)

11. вопро́с – întrebare

12. упражне́ние – exerciţiu

13. кни́га – carte

14. пожа́луйста – cu plăcere, te-vă rog, poftiţi

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 1 (оди́н):

- Ми́ша, мо́жно вопро́с?

- Пожа́луйста.

- Вы говори́те по-ру́сски?

- Коне́чно, э́то мой родно́й язы́к. А како́й ваш родно́й язы́к?

- Мой родно́й язы́к – неме́цкий. А сейча́с я изуча́ю испа́нский язы́к. Я чита́ю кни́ги и газе́ты по-испа́нски.

 

- Mişa, pot să vă pun o întrebare?

- Vă rog.

- Vorbiţi în rusă?

- Desigur, aceasta este limba mea maternă. Dar care este limba dvs. maternă?

- Limba mea maternă este germana. Iar acum studiez limba spaniolă. Citesc cărţi şi ziare în spaniolă.

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 2 (два):

- Сти́вен, где вы изуча́ете ру́сский?

- Я изуча́ю ру́сский язы́к в университе́те. А вы?

- Ра́ньше я ничего́ не понима́ла и не могла́ чита́ть по-ру́сски. Но сейча́с я изуча́ю ру́сский язы́к в университе́те. В университе́те мы пи́шем упражне́ния, говори́м и чита́ем по-ру́сски.

- Вы отли́чно говори́те по-ру́сски!

- Спаси́бо. Я ду́маю, что ру́сский – э́то о́чень краси́вый язы́к.

 

- Steven, unde studiaţi rusa?

- Studiez limba rusă la universitate. Dar dvs.?

- Înainte nu înţelegeam nimic şi nu puteam să citesc în rusă. Dar acum studiez limba rusă la universitate. La universitate noi scriem exerciţii, vorbim şi citim în rusă.

- Vorbiţi excelent în rusă!

- Mulţumesc! Cred că rusa este o limbă foarte frumoasă.

 

Audio:

Descarcă audio

Диало́г 3 (три):

- Мари́я, э́то ва́ша семья́?

- Да, э́то мой муж Хуа́н. Мы испа́нцы. Наш родно́й язы́к – испа́нский.

Ра́ньше Хуа́н не рабо́тал. Он изуча́л ру́сский язы́к. А сейча́с он рабо́тает в шко́ле и отли́чно говори́т по-ру́сски.

- А кто э́то?

- А э́то наш ма́ленький сын Ма́ртин.

- Он то́же говори́т по-ру́сски?

- Ма́ртин говори́т по-ру́сски как ру́сский.

 

- Maria, aceasta este familia dvs.?

- Da, acesta este soţul meu Juan. Suntem spanioli. Limba noastră maternă este spaniola. Înainte Juan nu lucra. El a studiat limba rusă. Iar acum lucrează la şcoală şi vorbeşte excelent în rusă.

- Dar cine este acesta?

- Acesta este micul nostru fiu Martin.

- Şi el vorbeşte în rusă?

- Martin vorbeşte în rusă ca un rus.

 

Recomandări

În această ultimă lecţie nu vă vom oferi nicio explicaţie gramaticală. În schimb, vă vom da câteva sfaturi care vă vor fi utile pentru a învăţa limba rusă.

- Nu faceţi traduceri literale: în fiecare limbă sunt moduri diferite de exprimare, de aceea traducerea cuvânt cu cuvânt din limba rusă în limba română şi invers poate avea efecte negative asupra procesului de învăţare. Şi nu uitaţi că ordinea cuvintelor în limba rusă poate să nu coincidă cu cea din limba română.

- Continuaţi studierea limbii: după ce aţi obţinut câteva noţiuni de bază în acest mini-curs, continuaţi să vă aprofundaţi cunoştinţele prin intermediul manualelor, cursurilor de limba rusă. Ştim că, în momentul de faţă, e cam dificil de găsit manuale de limba rusă în România, dar pe internet se mai pot găsi câteva instrumente utile. De exemplu, vă recomandăm cursul on-line cu explicaţii în limba engleză: http://lingust.ru/russian/russian-lessons

- Practicaţi mereu: practica constantă este cea mai bună metodă de învăţare. Dacă aveţi prieteni ruşi, practicaţi cu ei, citiţi ziare, ascultaţi muzică, vizionaţi filme în limba rusă. Pe scurt, nu pierdeţi nicio oportunitate de a auzi, a citi şi a vorbi limba rusă.

  •  
    şi distribuie pe
11 septembrie 2013, 23:42
16 octombrie 2013, 19:40
11 octombrie 2013, 17:01
7 octombrie 2013, 15:15