Despre noi

Cuvintele "Aici Moscova" au răsunat pentru prima dată în limba română în ziua de 21 martie 1941. Începând cu luna iunie 1941, după declanşarea Marelui Război pentru Apărarea Patriei, emisiunile noastre se transmit cu regularitate.

Acea perioadă a fost foarte dificilă pentru redacţia noastră, deoarece România era ţară-aliată a Germaniei fasciste. În emisiunile noastre noi am încercat să arătăm cât de nefastă era pentru ţară această alianţă, câte nenorociri şi suferinţe aducea acest război nedrept.

La mijlocul anilor 70, activitatea redacţiei a fost afectată de "linia Ceauşescu" vizând distanţarea de U.R.S.S. În acea perioadă a existat în România un "vid informaţional", cetăţenii români ascultând cu interes emisiunile postului nostru de radio.

Odată cu începerea "perestroicăi" în U.R.S.S., poporul român a manifestat un viu interes pentru evenimentele din ţara noastră. Noi primeam atunci un număr record de scrisori din partea ascultătorilor.

În zilele grele ale Revoluţiei din decembrie 1989, noi sufeream sincer pentru soarta prietenilor noştri români. Redacţia noastră funcţiona atunci în regimul "stării de urgenţă" cu mult entuziasm. În acele zile am transmis interviuri cu personalităţi ale vieţii publice, cunoscuţi emigranţi politici, oameni de cultură din România.

Deşi perioada prin care trecem în prezent este agitată, nu s-au întrerupt contactele spirituale dintre redacţia română şi ascultătorii noştri, care continuă să ne împărtăşească problemele dureroase, neliniştile, bucuriile şi nenorocirile lor. Comunicarea cu ei ne aduce multă satisfacţie profesională.

Începând cu 29 martie 2009, Vocea Rusiei în limba română şi-a încetat transmisiunile radio pe unde scurte şi pe unde medii şi emite doar pe Internet.